Rút tiền nhanh chóng cùng EXCO

Chọn phương pháp rút, nhập số tiền cần rút và xác nhận – đơn giản vậy thôi.
Việc rút tiền được xử lý từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 7 giờ tối.

Để rút vốn, chọn đề nghị rút tiền và nhập số tiền bạn muốn rút khỏi tài khoản. Đảm bảo rằng bạn đã cập nhập thông tin ngân hàng của mình trong “khu vực dành cho nhà giao dịch” (trong cài đặt).

5 bước đơn giản để rút vốn của bạn:

 • Đăng nhập vào khu vực dành cho nhà giao dịch của bạn

 • Bấm vào phần cài đặt

 • chọn thông tin chi tiết ngân hàng

 • bấm thêm tài khoản

 • Nhập thông tin ngân hàng chi tiết của bạn, (bạn có thể “dán nhãn” từng tài khoản theo tiền tệ yêu thích)

Chính sách rút tiền

 1. RSG Finance Ltd xử lý các giao dịch rút tiền từ tài khoản giao dịch của khách hàng trong cùng ngày làm việc mà yêu cầu rút tiền được gửi đến RSB Finance Ltd 17:00 (GMT+1). Yêu cầu rút tiền được nhận bởi RSG Finance Ltd sau 17:00 trong ngày làm việc hoặc cuối tuần, các ngày lễ của quốc gia hoặc ngân hàng sẽ được xử lý vào ngày làm việc tiếp theo.
 2. RSG Finance Ltd sẽ không chấp nhận hay xử lý các Thanh Toán trực tiếp hoặc có nguồn gốc từ các tài khoản thuộc về người khác (người thứ ba) khách hàng.
 3. Trong trường hợp rút tiền, RSG Finance Ltd có quyền thưc hiện yêu cầu tương tự với cùng ngân hàng, ngân hàng trung gian, hệ thống thanh toán và với cùng tài khoản được sử dụng bởi khách hàng để tạo ra đầu tiên hoặc bất cứ thanh toán nào trước đó, bất kể hình thức thanh toán được chọn hoặc yêu thích bởi khách hàng.
 4. RSG Finance Ltd có quyền giữ lại việc thực hiện thanh toán và yêu cầu thêm các tài liệu bất cứ lúc nào, hoặc là để kiểm tra nguồn thanh toán hoặc nếu thấy cần thiết bởi RSG Finance Ltd.
 5. Trong trường hợp không có hoạt động giao dịch, hoặc nếu phát hiện thấy bất kỳ hình thức lạm dụng nào liên quan đến chính sách hoàn trả, EXCO có quyền thu hồi bất kỳ khoản phí bồi hoàn nào. Nếu như bạn yêu cầu rút tiền mà không có bất cứ hoạt động giao dịch nào, EXCO có quyền thu bạn số phí bằng với bất cứ mức phí nào phát sinh từ ngân hàng hoặc 6% tổng giá trị số tiền được rút.
 6. Việc nạp tiền sẽ được thực hiện ngay lập tức trong trường hợp không có thêm bất cứ sự xác minh nào. EXCO không chịu trách nhiệm với bất cứ sự chậm trễ trong chuyển tiền nào bạn có thể gặp phải bởi vì sự gián đoạn của dịch vụ trong hệ thống xử lý thanh toán.

Nạp và rút tiền nhanh chóng, đơn giản cùng với EXCO

Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về các phương pháp thanh toán tại phầnnạp tiền.