Tìm việc làm?

Làm việc tại EXCO không chỉ là một trải nghiệm cuộc sống thông thường, mà đó là sự phát triển bản thân và nghề nghiệp toàn diện. Cơ hội phát triển rộng lớn và sự năng động của ngành tạo ra nhiều cơ hội mới cho nhân viên của chúng tôi. Làm việc từ xa hoặc tại các văn phòng của chúng tôi trên khắp thế giới – bạn tự quyết định cách bạn dung hòa cuộc sống gia đình và công việc. Tính linh hoạt và sáng tạo là những phẩm chất mà nhân viên của chúng tôi đánh giá cao nhất

Phác thảo sự nghiệp của bạn

Nếu như bạn muốn quản lý sự nghiệp của mình một cách khôn ngoan, hãy chọn EXCO – một trong những nơi làm việc tốt nhất trong ngành. Chúng tôi cung cấp việc làm ổn định và cơ hội phát triển nghề nghiệp trong nhiều lĩnh vực.

Các chương trình nghề nghiệp của chúng tôi bao gồm việc làm, thực tập và học việc trong lĩnh vực tài chính, fintech, tiếp thị, quản lý và bán hàng trong các nhóm quốc tế hoặc ở các vị trí từ xa.

Hãy ứng tuyển và bắt đầu một công việc sẽ giúp bạn sải cánh bay xa.


Cơ hội nghề nghiệp

Vai trò của nhân viên rất quan trọng đối với chúng tôi, đó là lý do tại sao chúng tôi tập trung vào việc duy trì các mối quan hệ kinh doanh ổn định và lâu dài.