EXCO – Global Trading Broker

EXCO được thành lập để cung cấp các dịch vụ môi giới với chất lượng cao nhất trong các thị trường toàn cầu. Thấu hiểu các nhu cầu của khách hàng và thích nghi với các xu hướng mới nhất của thị trường đã trở thành nền tảng của chúng tôi.

Chúng tôi giúp các khách hàng của mình giao dịch trên các thị trường tài chính thông qua việc cung cấp các kiến thức cần thiết, xử lý lệnh nhanh chóng, các công cụ giao dịch đa dạng và các nền tảng giao dịch tốt nhất trên thị trường.

Nhờ vào sự đồng hành của đội ngũ đa quốc gia, chúng tôi tạo cơ hội để bạn hưởng lợi từ các kiến thức độc đáo của đội ngũ chuyên gia của chúng tôi và cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng tốt nhất.

Để khách hàng của chúng tôi tận dụng được toàn bộ các cơ hội trên thị trường, chúng tôi cung cấp khả năng giao dịch Forex, Chỉ Số, Cổ Phiếu, Hàng Hoá và Tiền Điện Tử trong các tài khoản giao dịch.

Tại sao EXCO?

Minh bạch

Tại EXCO, những gì bạn thấy là những gì bạn nhận được, không có điều kiện ẩn. Những gì chúng tôi quảng cáo là những gì chúng tôi cung cấp cho khách hàng của mình, bất kể quy mô đầu tư của họ.

Cam kết

Chúng tôi cố gắng hết sức để đảm bảo rằng các dịch vụ và hỗ trợ của chúng tôi là tốt nhất trên thị trường. Chúng tôi muốn khách hàng của mình giao dịch có lãi, vì vậy chúng tôi cung cấp các khóa học và đào tạo miễn phí để hỗ trợ khách hàng.

Tiện lợi

Tất cả hệ thống của chúng tôi được xây dựng và cập nhật lấy trọng tâm là khách hàng. Bắt đầu từ thủ tục mở tài khoản, gửi hoặc rút tiền và cuối cùng là giao dịch, tất cả đều đơn giản và dễ thực hiện cho tất cả khách hàng của chúng tôi.

An toàn Tài chính

Chúng tôi bảo vệ tiền của khách hàng trong các tài khoản ngân hàng riêng biệt theo các quy tắc từ các cơ quan quản lý của chúng tôi. Để bảo vệ lợi ích của khách hàng nhiểu hơn nữa, chúng tôi đã giới thiệu cơ chế bảo vệ số dư âm.

Hiện diện Toàn cầu

Chúng tôi là một công ty đa quốc gia cung cấp dịch vụ gần như toàn thế giới, tuy nhiên, chúng tôi luôn luôn nhớ về từng khách hàng của mình, cung cấp cho họ sự hỗ trợ nội địa tốt nhất.

3 Steps to Your First Trade

OPEN ACCOUNT