Lịch Kinh Tế

Theo dõi các sự kiện trên thế giới tài chính và kinh tế toàn cầu sẽ cho phép bạn thấy được tiềm năng của thị trường và định vị được các cơ hội để mở các vị thế giao dịch mang lại lợi nhuận. Các thông báo quan trọng về kinh tế thường là yếu tố tạo ra sự đảo chiều xu hướng hoặc tăng cường sức mạnh cho xu hướng hiện tại. Tận dụng ảnh hưởng của những thông tin quan trọng đó trong chiến lược đầu tư của bạn cũng như để đánh giá các rủi ro liên quan khi đầu tư vào một tài sản nhất định.

Quan trọng

Luôn luôn tập trung vào ngày và thời điểm thông tin được công bố. Bởi vì sự chênh lệch thời gian, sự thay đổi theo mùa của thời gian cũng như vị trí địa lý, dữ liệu được công bố cổng thông tin có thể khác so với thời gian tại địa phương của bạn.

Một vài thông tin có thể tạo ra biến động lớn trên thị trường, từ đó tạo ra những cơ hội giao dịch tốt. Trước khi mở lệnh giao dịch dựa trên các thông tin này, chúng tôi đề nghị rằng bạn nên phân tích các dữ liệu quá khứ và tham khảo lời khuyên của các chuyên gia độc lập.