Hệ thống đầu tư PAMM

Bạn quan tâm đến giao dịch và đầu tư CFD nhưng không biết bắt đầu như thế nào? Hệ thống đầu tư EXCO PAMM có thể là điểm khởi đầu của bạn. Chỉ cần phân bổ một số tiền trong các tài khoản PAMM của những nhà quản lý tiền chuyên nghiệp hàng đầu và để họ làm tất cả những công việc khó khăn để kiếm tiền cho bạn!
Hệ thống EXCO PAMM (Quản lý tiền phân bổ theo tỷ lệ phần trăm) mang các nhà giao dịch và nhà đầu tư lại với nhau theo các điều kiện đôi bên cùng có lợi.

5 nhà quản lý EXCO PAMM hàng đầu

Trở thành người quản lý PAMM

Bạn có chiến lược giao dịch sinh lời và muốn kiếm thêm lợi ích với tư cách là Người quản lý PAMM? Tham gia EXCO, quản lý quỹ nhà đầu tư và kiếm tiền!

MỞ TRÌNH QUẢN LÝ PAMM

Trở thành nhà đầu tư

Bạn không có thời gian, nhưng muốn thu lợi nhuận từ các khoản đầu tư vào thị trường tài chính? Ủy thác tiền của bạn cho các nhà giao dịch chuyên nghiệp!

MỞ QUỸ NHÀ ĐẦU TƯ PAMM

Cách hoạt động của tài khoản EXCO PAMM

Người quản lý

Một nhà giao dịch chuyên nghiệp mở tài khoản EXCO PAMM và đầu tư một số tiền nhất định vào đó (tức là vốn của Người quản lý PAMM), số tiền này được thêm vào tổng quỹ mà họ quản lý. Người quản lý PAMM tạo một đề xuất cho các nhà đầu tư có ý định. Đề xuất này xác định các điều khoản hợp tác giữa người quản lý và nhà đầu tư, nó cũng nêu rõ mức thù lao / phần thưởng của người quản lý đối với việc quản lý quỹ; phần trăm lợi nhuận của nhà đầu tư mà họ nhận được như một phần thưởng cho việc quản lý tài khoản.

Nhà đầu tư

Nhà đầu tư đánh giá khả năng sinh lời và hiệu quả quản lý tiền của các Nhà quản lý khác nhau bằng cách xem xét xếp hạng EXCO PAMM độc lập và chọn một tài khoản PAMM để đầu tư. Nếu Người quản lý PAMM đạt được kết quả giao dịch khả quan, nhà đầu tư sẽ kiếm được lợi nhuận và hệ thống PAMM tự động đảm bảo nhà đầu tư trả thù lao như được nêu trong đề xuất của Người quản lý tài khoản PAMM.

Ví dụ thiết lập EXCO PAMM

PAMM Investment

Các khoản lưu ý

* Giao dịch ký quỹ có mức độ rủi ro cao và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư.
* Kết quả trong quá khứ không phải là một chỉ báo về hiệu suất trong tương lai!
* EXCO cung cấp dịch vụ PAMM cho các Nhà quản lý và Nhà đầu tư nhưng không tham gia vào việc quản lý tài khoản.
* EXCO không tham gia vào việc quản lý các khoản tiền do khách hàng đầu tư vào dịch vụ tài khoản PAMM.
* EXCO chỉ là nhà cung cấp công nghệ.