MENTORING CÙNG NFX1

CHƯƠNG TRÌNH CHỈ DÀNH RIÊNG CHO THÀNH VIÊN CỦA NFX1.

NFX1

MENTORING CÙNG NFX1

  • GIAO DỊCH ONLINE MỖI NGÀY.

  • HỌC VÀ THỰC HÀNH TRỰC TIẾP
  • NẮM RÕ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT, QUẢN LÝ VỐN VÀ TÂM LÝ GIAO DỊCH.
  • Q&A.

THỜI GIAN: 20H MỖI NGÀY TỪ THỨ 3 ĐẾN THỨ 6